Ciemna strona jawności rozprawy.

22 października 2013

W dniu 28.03.2012 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmioosobowym podjął uchwałę – o randze rozporządzenia – o jawności posiedzeń . 

Niestety SSR Tomasz Wawrzyniak z Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego w Wieluniu w dniu 20.09.2013 r. (prawie 1,5 roku po podjęciu uchwały przez Sąd Najwyższy) nie zna jej treści i twierdzi, że posiedzenia sądu karnego są tajne. No i cóż tu dodać? Sędzia Tomasz Wawrzyniak naruszył ustanowione prawo i to w sposób rażący, o czym publicznie zawiadamiamy Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Apelacyjnego w Łodzi i co skutkować winno natychmiastowym wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.  Nic mniej nie wystarczy. Przy powtórnym takim występie sędziego z Wielunia należałoby usunąć z zawodu. Tak właśnie powinno działać prawo ustawowe.