Głupie gadanie starosty.

31 stycznia 2018

30 stycznia 2018 roku sesja Rady Powiatu pajęczańskiego na krótko zajęła się sprawą kierownika PINB w Pajęcznie, Panią Małgorzatą Suchanowską, która rozsławiła nasz powiat pajęczański niedoścignioną indolencją zawodową. Starosta pajęczański kaleczył moje uszy monologiem dobrym za życia Gomułki. Odrażające wnioski pokontrolne sporządzone przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie, dotyczyły funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie w określonych latach. Głośna sprawa Marka Zawadzkiego i Adama Wolniewicza znalazła epilog w programie Państwo w Państwie i Studio Polska. Panu Rysiowi – staroście – wydaje się, że epoka PRL jeszcze żyje. Zdumiewa mnie fakt, że pana z przeszłością PZPR-owską łatwo sadza się na kierowniczym stołku. Posłuchajcie Państwo sami.