Koniec pracy w pracy.

12 listopada 2015

W związku ze zdarzeniem z dnia 18 sierpnia 2015 r. Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego poniósł następującą karę:

  • cofnięto mu zezwolenie na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego poza służbą w charakterze instruktora nauki jazdy
  • w postępowaniu dyscyplinarnym został prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną nagany – co prowadzi do dalszych dolegliwości finansowych w zakresie jego uposażenia.

 

Link do pisma:
Odpowiedz do 062-10-15