Napad policji z Pajęczna i Łodzi.

15 czerwca 2015

Odwet sieradzkiego „Wymiaru Sprawiedliwości” za zawiadomienie o przestępstwie prezesa SO w Sieradzu i prezesa SR w Wieluniu, o ukrywaniu przestępstwa sądowego – zasiedzenia w 2005 roku działki – w oparciu o wykradzioną kserokopię aktu notarialnego Józefy Swiniarskiej. Działka, na której bez tytułu prawnego do gruntu wybudowano łaźnię miejską, a następnie w 2000 r. rozbudowano tą łaźnię na kanjpę, z lewymi dochodami i handlu wódą bez koncesji. Za wspólne, publiczne pieniądze !!!!!!

Sprawę tuszowali policjanci z KPP w Pajęcznie. Oczywiście nie za darmo!!! Zatrudniona na stanowisku sekratarza GiM Pajęczno – żona zastępcy komendanta KPP w Pajęcznie, kiedyś trzęsąca wózkiem w pajęczańskim rzygowniku – piersią Wandy Wasilewskiej – zgarnia wcale nie mały szmal, za nic???? no właśnie za co może pani brać duże pieniądze??!

Wracając, ci kolesie w niebieskich uniformach i letnich rajtuzach, 3-ma radiowozami przyjechali JAKO KOMORNICY egzekwować jakiś WYROK?!! Sami!!

Proszę zobaczyć, jak Komendant Powiatowy Policji poświadcza nieprawdę, co do okoliczności zdarzenia. Film i jeszcze nie opublikowane nagranie z dyktafonu, przedstawiają zupełnie inny obraz, niż relacjonuje Komendant. Pan Wojtasik? wg Komendanta pouczył Policjantów, że wyroki cywilne egzekwuje komornik. A tymczasem Pan Wojtasik zastrasza Adama Wolniewicza, że będzie odpowiadał karnie za naruszenie wyroku sądowego! Ponadto, wszyscy w letnich rajtuzach wyraźnie również mówią o WYKROCZENIU ! Teraz napisano, że nie było naruszenia przepisów karnych.

Przecież KPP w Pajęcznie dysponuje danymi, kto zawiadomił o bezpodstawnej interwencji. Albo inaczej, kto skierował fałszywe zawiadomienie o niepopełnieniu przestępstwa lub wykroczenia?

Jeżeli pojazd EPJ R125 tarasował rzekomo przejazd, to skąd Panie Czubakowski – Wojtasik był w posiadaniu jakiegoś wyroku?! Kto podżegał do czynności Policji?!

Akurat ta okoliczność jest dobrze opisana w Pana piśmie. Nazwisko zawiadamiającego nie narusza jego dóbr osobistych, ponieważ, jest radnym Pajęczna.

Z pewnością rozpatrzy tą sprawę Prokuratura. Tylko która???