Prokurator łamie prawo

21 lutego 2014

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Wieluniu łamie prawo. W dniu 17 lutego 2014 roku wystąpiłem do wymienionej Prokuratury, powołując się na Ustawę o dostępie do informacji publicznej – z wnioskiem
o udzielenie informacji publicznej. Wniosek pod ocenę zamieściłem. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6.09.2001 r. ma jedno na celu – społecznej kontroli organów rządowych, administracji państwowych i funkcjonariuszy publicznych np. prokuratorów, sędziów, starostów, burmistrzów, policjantów – eliminowanie korupcyjnych powiązań, koligacji rodzinnych itp. patologii.

A otrzymałem pismo lakoniczne, z którego nic nie wynika. Pismo zostało podpisane przez Panią Ewę Górną-Rzęsę, prokuratora Prokuratury Okręgowej w Wieluniu. Wezwałem organ do usunięcia naruszenia prawa. Czy to jest możliwe?, że prokurator i to jeszcze okręgowy? – nie zna prawa??

Domniemywam, że idą w konsekwencję. Jeżeli od 2005 roku tuszują lub pomagają niektórym – nie trafić za kratki – to konsekwentnie łamią prawo do końca.