Przekroczenie uprawnień.

3 sierpnia 2012

Sprawa przekroczenia uprawnień przez pajęczańską Policję, 8 kwietnia 2008 roku, znalazła swój epilog przed sądem. Początkowo subsydiarnym aktem oskarżeni byli wszyscy zaangażowani w tej sprawie Policjanci – Sąd Okręgowy w Sieradzu wytypował właściwą osobę, przeciwko której, toczy się obecnie rozprawa, a mianowicie z-cy komendanta PP w Pajęcznie Henryka K.