Starosta pajęczański i radca gminy – OSZUSTAMI !!!!

10 marca 2013

Już niedługo wyjaśni się sprawa nielegalnego pozyskania kserokopii aktu notarialnego należącego do Adama Wolniewicza i przedstawienia go przez starostę pajęczańskiego kadencji 2005 (Stanisław Danielewski) w pajęczańskim sądzie – o zasiedzenie „Domu Strażaka”. Akta sprawy XI Ns 75/05 zawierają skradzioną kserokopię, potwierdzoną przez radcę prawnego gminy Pajęczno – Karola J. za zgodność z oryginałem. Tylko tego oryginału znany w Pajęcznie radca prawny gminy – nie posiada i nie posiadał. Ten skradziony dokument, przy czynnym udziale w tamtym czasie pani ASR Małgorzaty Kosińskiej w Pajęcznie, był jedynym dowodem w sprawie o zasiedzenie.  Zasiedzieli na podstawie poświadczonego za oryginał – KSERO!!!! Sprawę wyjaśnia Prokuratura w Wieluniu.

Po latach wyszedł na światło dzienne powód napaści na mnie pajęczańskiej Policji. To główny i zasadniczy element działań policjantów w kwietniu 2008 roku. Wówczas, nie miałem wiedzy o przekręcie w pajęczańskim sądzie. Wypowiedziałem się tylko, że mam jakąś wiedzę. I to sprowokowało, niektórych głupogłowych do działania. Kogo Policja z Pajęczna objęła ochroną? Kto jeszcze będzie odpowiadał karnie za współudział!? Spotkało się kilku panów i kilka pań i uzgodniono, że otrzymają policyjną ochronę, za posłużenie się skradzioną kserokopią w sądzie, w celu uzyskania korzystnego zasiedzenia. Oczywiście sprawa jest banalnie ustawiona – poziom dziecka w mieście 11 lat.

Naczelnik Miasta i Gminy Pajęczna, wystąpił o zasiedzenie działki 4627 (Adama Wolniewicza) do Sądu w Częstochowie – jednak 28 stycznia 1987 roku nie zasiedział i postępowanie zostało zawieszone. Jeżeli przed 1990 rokiem istniał stan zasiedzenia, jednak nie doszło do zasiedzenia, to zasiedzenie jest liczone od 1990 roku. Czegoś nie rozumiem. Toczyły się dwie rozprawy o zasiedzenie działki 4627, jedna w Częstochowie III Ns 2568/86 i tam nie zasiedzieli, a druga taka sama w Pajęcznie i tutaj zasiedzieli od 1985 roku. Ponieważ PRL  w 1990 roku przestał istnieć – mamy od tej daty nowy ustrój – Pani Kosińska! – to jest przekręt! Panie Karolu! Oszustwo w naszym kraju od 6 miesięcy do lat 8!

Zasiedzenie zapadło na zasadzie czynu niedozwolonego – czyli ksera, w oparciu o kradzież aktu notarialnego – czyli o przestępstwo, poświadczenia nieprawdy przez sędzię prowadzącą i wiele, wiele innych – o których napiszę wkrótce. Dostępne będą też materiały.

Ostrzegam społeczeństwo Pajęczna przed radcami! OSZUSTAMI!!!

Co na to moi adwokaci? Szerzej wkrótce.