Unieważniajcie niekorzystne wyroki.

21 lutego 2018

Otrzymałem dzisiaj dziwne pismo Postanowienie w przedmiocie wyłączenia sędziego w sądzie w Pajęcznie Marcina Stokowskiego,
a którego referentem był sędzia Marcin Lont.

Należy rozumieć, że jeżeli w takim składzie sędzia Marcin Stokowski i adw. Grzegorz B. uczestniczyli na rozprawach – należy brać pod uwagę kolesiostwo i zatajenie przez sędziego kompromitującego układu. Żona adwokata, która jest sędzią ? Czyli, że sędziowie w Sądzie Rejonowym w Wieluniu są w układach towarzysko-zawodowych i jeszcze biznesowych, bo w grę wchodzi interes adwokacki.

Onego czasu sędzia Magdalena Szataniak wyłączyła się od orzekania w sprawie swojego bliskiego żonatego towarzysza w mundurze policyjnym, zapomniała, że kilka wcześniej jego spraw prowadziła (na jego korzyść), a później to bożyszcze doli i niedoli zostało skazane prawomocnie.

Innym razem sędzia Justyna Tęcza, Magdalena Kościarz, (orzekające w Pajęcznie), zauważyły, że utrzymują od dawna stosunki towarzyskie z prokuratorami z wieluńskiej rejonówki : Cezarym Copem, Jarosławem Jajczakiem i innymi.

Można zadać pytanie, czy podczas ich towarzyskich spotkań ustalają wyroki, czy piją wódkę, albo na odwrót – przy wódce o wyrokach.

Zdarzenie niby podobne. Pan sędzia i pani sędzia. Pani była żona adwokata. Pan i Pani są koleżeństwem, ale wynika niezbicie, że to koleżeństwo może być daleko posunięte, że wyrasta do rangi wpływu na bezstronność. Czy z sympatią do adw. Grzesia, czy antypatią. Od tego zależały przecież te wyroki !

O ilu układach jeszcze nie wiemy ? W każdym bądź razie proszę wyłączać sędziów, do których macie Państwo uzasadnione przypuszczenie naruszenia bezstronności. Kolega, koleżanka, koleżanka kolegi, żona kolegi, mąż kolegi, kolega kolegi, żona żony itp.

I jeszcze raz przypomnę, jeżeli mieliście Państwo w takim układzie niekorzystne wyroki – z mocy prawa są one nieważne.