Wykonano wyrok w imieniu.

20 października 2013

Witam.

17 października 2013 roku, miałem okazję wysłuchać ogłoszenia wyroku Sądu Cywilnego w Pajęcznie – pod przywództwem SSR Pani Magdaleny Kościarz, ze sprawy  Haliny B. przeciwko przedsiębiorcom – o zakazanie immisji. Ogłoszony wyrok przybyłą publiczność – wprowadził w osłupienie. Pani SSR Magdalena Kościarz nota bene wiceprezes Sądu Rejonowego w Wieluniu – oddaliła pozew Haliny B., z powodu nieudowodnienia przez powódkę faktycznego naruszenia immisjami jej własności.

Powódka wskazała i udowodniła – na wykonywaniu działalności przez pozwanych:

  1. Bez Decyzji Środowiskowej,
  2. W fikcyjnym zakładzie,
  3. Wykonywaniu innej działalności niż we wpisie do ewidencji dz. gospodarczej,

inaczej mówiąc – wszystko jest do du_y, a wszechmocna Pani Magda – niczym szeryf dzikiego zachodu – oddala powództwo. Ba, wciska przybyłym, że stosunki międzysąsiedzkie nie zostały w żaden sposób naruszone. Nie wiadomo tylko – o jakie stosunki się rozchodzi i co nam „głupim” ta pani chce wcisnąć. Ale zobaczymy i przeczytamy w uzasadnieniu.

Jedno jest pewne – Pani Sędzio! Jeżeli uważa Pani, że dzika lakiernia, nielegalna produkcja, stoją w zgodzie ze stosunkami sąsiedzkimi – to faktycznie musi Pani być – albo w daleko rozumianej zgodzie z tym lakiernikiem, albo pałać animozją do powódki.

Nie posiada przecież Pani Magda wiedzy z toksykologii związków organicznych, ani żadnej pokrewnej dziedziny – więc kto dał tej Pani prawo orzekania w tych sprawach!? Dlaczego nie wypowiedział się żaden biegły!!

Więcej wkrótce.