Wznowienie rozprawy.

7 stycznia 2013

Po dość długiej przerwie wraca rozprawa Henryka K. – zastępcy komendanta powiatowego Policji w Pajęcznie – za przekroczenie uprawnień w dniu 8 kwietnia 2008 roku.

Oskarżony Henryk K. przekroczeniem uprawnień doprowadził do zniszczenia firmy reklamowej należącej do Adama Wolniewicza. Działania, jakie zostały w tamtym okresie wdrożone przez ówcześnie panujących, miały w efekcie doprowadzić do odebrania Adamowi Wolniewicz i jego rodzinie rodzinnego domu – który był przeszkodą w zarabianiu pieniędzy przez niektórych radnych Pajęczna.

Przypomnę – Rozbudowany z publicznych pieniędzy tzw. „Klub Strażaka” – bez tytułu prawnego do nieruchomości gruntowej (wg daty rozbudowy 2000 r.) był źródłem nielegalnego zarabiania pieniędzy, czy sprzedaży alkoholu bez koncesji (lata 2003-2005). Kto tak naprawdę zarabiał? Wystarczy prześledzić nazwiska osób odpowiedzialnych: starosta, burmistrz, inspektor budowlany, czy pajęczański sanepid. Tylko w takiej sitwie możliwe było przyzwolenie na prowadzenie nielegalnego procederu.

Tuszowaniem naruszenia prawa w początkowym okresie zajęła się Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie. Oczywiście – całość dumnie wspierana przez wieluńską Prokuraturę i pajęczański sąd grodzki. Kiedy zrobiło się już za głośno – postanowiono na amen załatwić Adama Wolniewicza. Przeprowadzona zmasowana akcja pajęczańskiej i łódzkiej Policji 8 kwietnia 2008 roku – spełzła na niczym.

Ale więcej dopiero po rozprawie SZANOWNEGO PANA HENRYKA K.

Rozprawa przełożona na wniosek obrony. Termin 19 kwietnia 2013 roku, godz. 10.00, sala IV.