Złośliwość w pajęczańskim sądzie.

7 sierpnia 2012

Szkoda, że dopiero po kilku latach istnienia sądu rejonowego w Pajęcznie, na jaw wychodzą sprawy, które kładą cień na tym wymiarze. Układy towarzyskie pomiędzy sędziami tego sądu, pajęczańskimi policjantami i wieluńskimi prokuratorami, diametralnie zmieniają pojęcie niezawisłości tego sądu, coraz częściej nasuwa się pytanie – kogo interesy były tak naprawdę w majestacie prawa tam załatwiane?

SSR Justyna Tęcza w sprawie przekroczenia uprawnień przez pajęczańskich policjantów odegrała kluczową rolę występując do Sądu Najwyższego o wyznaczenie innego, równorzędnego składu orzekającego w tej sprawie – argumentując układami i zależnościami występującymi w małym miasteczku – zatajając, – że głównym powodem tego procesu jest właśnie sam sąd rejonowy w Pajęcznie, którego sędziowie są w towarzyskich układach z tymi właśnie policjantami czy prokuratorami.

Przypadek np. SSR Magdaleny Szataniak, która nawet orzekała w sprawie swojego bliskiego towarzysza policjanta. Złośliwość tej Pani w stosunku do Adama Wolniewicza okazała się nad wyraz przekonująca w wyroku za wykroczenie, którego nie ma. Na szczęście tej Pani już podziękowano za pracę w Pajęcznie. Niewyjaśnione pozostają jedynie bliskie kontakty towarzyskie tej Pani SSR z policjantem Henrykiem K. – oskarżonym przez Adama Wolniewicza za przekroczenie uprawnień w dniu 8.04.2008 r.

SSR Pani Justyna Tęcza nota bene przewodnicząca tego wydziału – również pozostaje w towarzyskich układach nie tylko z wieluńskimi prokuratorami, ale także z policjantami, których działania 8 kwietnia 2008 r. stoją pod zarzutem przestępstwa. Również, nie da się nie zauważyć, że orzekając w sprawie zniszczenia mienia Adama Wolniewicza, przewodnicząca tego wydziału, z wielkim zadowoleniem uniewinnia sprawcę.

Podobnych przykładów jest za dużo, by z całą odpowiedzialnością stwierdzić, czy pajęczański sąd jest niezawisły i bezstronny.

c.d.n.

Apel

do wszystkich, którzy kryją niezadowolenie z orzekania w jego sprawie, którzy uważają, że coś zostało ukartowane w jego sprawie

o zgłoszenie problemu.

Dość już szanowne Panie naginania prawa!

Obszerny temat w przygotowaniu.